Deskundig advies en effectief beheer

De conditie van uw riolering op peil houden. Nu en op de lange termijn, ook ten aanzien van klimaatbestendigheid. Dat is hard werken. Vervangingen en verbeteringen. Renovaties en reparaties. Ze moeten goed uitgedacht en gepland worden. Natuurlijk met oog voor prioriteiten en verantwoorde inzet van belastinggeld. Van den Blink Riooladvies beschikt over jarenlange ervaring op dit terrein. Daardoor kunnen we efficiënt en effectief rioleringsbeheer verzorgen en u voorzien van een duidelijk en duurzaam rioleringsadvies.

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Onderzoek naar de staat van uw riolering (volgens EN 13508-2 + A1:2011).
  • En de daarop aangepaste beoordeling van rioolinspectieresultaten (volgens NEN 3398-2020).
  • Advies over te nemen maatregelen op tactisch (streng) en strategisch (straat/wijk) niveau.
  • Advies over (her)gebruik van bestaand en nieuw riool, afkoppelmogelijkheden en infiltratievoorzieningen of integrale samenwerking in de waterketen.
  • Schrijven van GRP’s, beheerplannen, uitvoeringsplannen, Programma’s van Eisen en RAW-bestekken.
  • Uitvoering van geadviseerde maatregelen.

Een helpende hand of alles uit handen

Van den Blink Riooladvies ondersteunt graag uw rioolbeheerder, projectteam of beleidsteam. Zo lang of kort als u dat nodig acht. Maar desgewenst kunnen we ook het volledige rioleringsbeheer op ons nemen. Meer weten? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin we uw uitdagingen op rioleringsgebied bespreken.