Alles volgens plan en binnen uw budget

U wilt dat rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden zoals afgesproken is. Op tijd en binnen het afgesproken budget. Dat vraagt om een toezichthouder of directievoerder die moeiteloos inhoudelijk kan schakelen op rioleringsgebied, maar ook financieel en communicatief goed onderlegd is. Kies daarom voor Van den Blink Riooladvies.

Toezichthouder met oog voor kwaliteit

Schakelt u ons in als toezichthouder? Dan waken we over de kwaliteit van het geleverde werk en de veiligheid tijdens de werkzaamheden. Dit nemen we voor onze rekening:

 • Ondersteunen van opdrachtgever/directievoerder of projectleider.
 • Bijwonen van projectvergaderingen en maken van vergaderverslagen.
 • Bijhouden van dossiers, rapportages en revisietekeningen.
 • Verstrekken van relevante informatie aan alle partijen.
 • Uitvoeren van kwaliteitskeuringen op basis van het bestek, Programma van Eisen en de Standaard 2015.
 • Toezicht op de juiste toepassing van wet- en regelgeving en eisen met betrekking tot certificeringen.
 • Toezicht houden op de voortgang van het project.
 • Bijwonen van de technische opname en het maken van een proces-verbaal van oplevering.
 • Beoordelen van meer-minderwerk en de tussen- en eindafrekening.

Directievoerder met leidinggevende capaciteiten

Als directievoerder leiden en coƶrdineren we uw rioleringsproject. We verzorgen de communicatie en waken over de kwaliteit, veiligheid, financiƫle afspraken en voortgang van de werkzaamheden. Deze taken nemen we op ons:

  Aansturen van aannemers en andere externe betrokkenen.
 • Overleggen en afstemmen met de opdrachtgever.
 • Begeleiden van opleveringen en het keuren van de geleverde werkzaamheden.
 • Opstellen van een uitvoeringsrapportage.
 • Bewaken van het uitvoeringscontract en -budgetten.
 • Bewaken van de projectadministratie.
 • Signaleren van risico's en verbeterpunten.
 • Voorzitten van projectvergaderingen.
 • Beoordelen van plannen/rapportages en producten.
 • Accorderen van declaraties en rekeningen van de aannemer.

Schakel ons in voor toezicht of directievoering

Wilt u meer weten over onze werkwijze, uw project voorleggen of een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Van den Blink Riooladvies.